Các giấc mơ dữ

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Các giấc mơ dữ

Các giấc mơ dữ

-      Nằm mơ thâ”y người mặc áo mới: mắc bệnh.

-      Nằm mơ thấy người cởi quần áo: cãi nhau.

-      Nằm mơ thây người mặc áo xanh: quan gọi.

-     Nằm mơ thấy người mặc áo đỏ: có chuyện kiện tụng.

-      Nằm mơ thấy người mặc nữ phục: rất dữ.

-      Nằm mơ thấy người mặc y phục rách: vợ có bệnh.

-      Nằm mơ thấy người đội khăn rách: rất dữ.

-     Nằm mơ thấy người lạ mang khăn lửng che đầu: tử vong.

-      Nằm mơ thấy vải: có chuyện cãi nhau


Nguồn: Các giấc mơ dữ


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!