Giấc mơ liên quan đến âm nhạc

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Giấc mơ liên quan đến âm nhạc

Giấc mơ liên quan đến âm nhạc

-      Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than.

-      Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến.

-      Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ.

-      Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ

-     Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui.

-      Nằm mơ thấy thổi sáo: đại cát.


Nguồn: Giấc mơ liên quan đến âm nhạc


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!