Giấc mơ liên quan đến đạo Phật

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Giấc mơ liên quan đến đạo Phật

Giấc mơ liên quan đến đạo Phật

-      Nằm mơ thấy đi vào chùa: điềm vui.

-      Nằm mơ thây Bồ Tát: sống lâu.

-      Nằm mơ thấy tăng ni: mọi việc đều hợp.

-      Nằm mơ thấy lễ Phật: được quý nhân trợ sức.

-      Nằm mơ thấy ăn chay: đại cát.

-      Nằm mơ thấy đốt hương: có chuyện cưới xin.

-      Nằm mơ thấy miếu thần: người tiên xin ăn.

-      Nằm mơ thấy đạo chú: có sự thay đổi.

Các số liên quan đến giấc mơ:

Phật: 57 – 75


Nguồn: Giấc mơ liên quan đến đạo Phật


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!