Mơ tà ngụ

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Mơ tà ngụ

Mơ tà ngụ chủ yếu do tà khí xâm nhập vào lục phủ, ngũ tạng, sinh thực khí phụ nữ, gáy, ống chân, đùi, dạ con, phản ánh bằng 15 loại mơ tưởng tượng.

Mơ tà ngụ

-      Thiếu khí tim: nằm mơ thấy đồi núi, khói lửa.

-     Đau phổi: nằm mơ thấy bay bổng, thấy vật lạ, vàng và sắt.

-      Đau gan: nằm mơ thấy rừng rậm, cây cối.

-     Đau tỳ: mơ thấy gò, đống, đầm lớn, gió mưa tàn phá nhà cửa.

-      Đau thận: mơ thấy xuống nước sâu, ở trong nước.

-      Đau bàng quang: mơ thấy đi chơi.

-      Đau vị (dạ dày): nằm mơ thấy ăn uống.

-      Đau đại tràng: nằm mơ thấy ruộng đồng.

-      Đau tiểu tràng: nằm mơ thấy vào ấp, vào nha môn.

-      Đau mật (đởm): nằm mơ thấy kiện tụng.

-     Đau sinh thực khí đàn bà: nằm mơ thấy vào bên trong.

-      Đau gáy: nằm mơ thấy chém đầu.

-     Đau ống chân: nằm mơ thấy đi mà không tiến lên trước được.

-      Đau ở đùi: Nằm mơ thấy cúng bái, tế lễ.

-      Đau dạ con: nằm mơ thấy đi ngoài lỏng.


Nguồn: Mơ tà ngụ


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!