Người có mệnh Thất Xích Phá Quân tinh thích hợp làm nghề gì?

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Người có mệnh Thất Xích Phá Quân tinh thích hợp làm nghề gì?

Thất Xích tinh đại diện cho giao tiếp, nghề thích hợp là luật sư, cố vấn pháp luật, ngành tiền tệ, nhân viên ngân hàng, nhân viên bán hàng, phiên dịch, nhà diễn thuyết, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, bán hàng sắt, đồ trang trí, diễn viên, nghề thuỷ  sản, nhà lý luận, biên kịch…

Người có mệnh Thất Xích Phá Quân tinh thích hợp làm nghề gì?


Nguồn: Người có mệnh Thất Xích Phá Quân tinh thích hợp làm nghề gì?


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!