Người sinh tháng Mười của năm Tỵ

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Người sinh tháng Mười của năm Tỵ

-    Tính cách:

Người đàn ông sinh vào tháng Mười năm Tỵ vốn được trời ban cho khuôn mặt tròn trĩnh, tính khí trẻ trung.

Họ không giỏi lắm trong giao tiếp. Họ khách sáo, không khéo léo trong phát ngôn hay lạm dụng ngôn từ.

Phải bước qua độ tuổi ba mươi họ mới thực sự gánh vác được công việc, cho đến lúc ấy họ mới dần được xã hội tin dùng. Sau khi xây dựng gia đình, họ rất yêu thương vợ, có ý thức làm việc vì gia đình. Phụ nữ sinh vào năm Tỵ tháng Mười rất giỏi, tài năng của họ thường cao hơn người cùng lứa một bậc.

Người sinh tháng Mười của năm Tỵ

-   Nghề nghiệp:

Họ có thể làm tốt nhiều nghề ổn định, khuôn mẫu, song về ngoại giao và các nghề mang tính xã hội rộng thì không thích hợp lắm.

Người sinh vào tháng này không coi trọng tiền tài mà luôn làm việc thiện.

-   Chọn bạn khác giới:

Người đàn ông sinh vào tháng Mười năm Tỵ có đối tượng kết hôn là những phụ nữ sinh tháng Ba năm Hợi. Người phụ nữ tuổi Tỵ sinh tháng Mười hợp với người sinh tháng Hai năm Mùi.


Nguồn: Người sinh tháng Mười của năm Tỵ


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!