Phong thủy về chữ ký

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Phong thủy về chữ ký

Chữ ký được biết đến là có khả năng mang đến sự thịnh vượng cũng như thành công của con người nếu chữ kí được khởi đầu bằng nét bút vững chắc hướng lên trên, và kết thúc bằng nét đi lên mạnh mẽ. Chúng ta hãy tham khảo những nét chữ ký sau đây để đem lại thành công cho bản thân.

Theo phong thủy học, đây là kiểu chữ ký thành công nhất. Nét khởi đầu và nét kết thúc của chữ ký theo hướng đi lên. Điều này diễn tả cho sự khởi đầu cũng như kết thúc hoàn hảo đối với tất cả các dự án, công việc mà chúng ta đảm nhiệm.

Chữ ký kiểu này cũng khá tốt. Chúng ta hãy lưu ý, nét ký khởi đầu và nét ký kết thúc đều hướng lên. Đường gạch dưới chữ ký cũng được coi là một bộ phận của chữ ký cũng phải có hướng đi lên.

Phong thủy về chữ ký

Nếu như chữ ký của chúng ta không được kết thúc bằng nét đi lên thì chúng ta có thể thêm nét gạch dưới vững chắc theo đường đi lên để có nhiều may mắn và tài lộc.

Phong thủy về chữ ký

Phong thủy về chữ ký

Phong thủy về chữ ký

Phong thủy về chữ ký


Nguồn: Phong thủy về chữ ký


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!