Quan điểm y lý về tóc

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Quan điểm y lý về tóc

1. Tóc rậm dày thì khí huyết đầy đủ. Người khỏe mạnh, thân khí hùng mạnh: người nhiều ham muôn.

2. Tóc mềm mại, mượt mà thì khí huyết vượng (dôi dư) con người thông minh, thiện tâm.

3. Tóc khô ráp thì khí huyết yếu, người bệnh, yếu.

Quan điểm y lý về tóc

Tướng thuật quan điểm về tóc

1. Tóc nhỏ thì thọ lại vừa giàu và sông lâu, vừa đông con nhiều cháu và có chức quyền.

2. Tóc khô, cứng, đen bẩn, dài thì nghèo, khổ và chết sơm.
“… Tóc phải dày và nhỏ ngắn và mềm mại đen bóng có mùi thơm. Tóc như vậy ắt người có quý tướng”.

3. Tóc chuyển sang vàng điểm nhiều: xung khắc tính nết.

4. Tóc rậm mà hôi thì nghèo, hèn.

5. Tóc đỏ thì gặp nhiều tai nạn.

6. Tóc thô, cứng thì cô độc.

7. Không có tóc mai: độc ác, nhẫn tâm.

8. Tóc dài thì tính tình hiền dịu, thùy mị.


Nguồn: Quan điểm y lý về tóc


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!