cách đặt tên cho con tuổi mùi

Chia sẻ cho bạn bè

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Mùi

Khi đặt tên cho người tuổi Mùi, nên tránh các chữ thuộc bộ Tý, Sửu, Ngọ, Khuyển vì Mùi tương xung với Sửu và Ngọ, tương hại với Tý, không hợp với Tuất. Do đó, bạn cần tránh các tên như: Mâu, Mục, Khiên, Long, Sinh, Khổng, Tự, Tồn, Hiếu, Mạnh, Tôn, Học, Lý, Hài, ...

Xem chi tiết...

Cách đặt tên cho người tuổi Mùi

Mùi tam hội với Tỵ và Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi. Do đó, tuổi Mùi nên có các chữ này. Ví dụ như: Gia, Hào, Giá, Khanh, Ấn, Nguyệt, Bằng, Thanh, Đông, Mã, Tuấn, Nam, Hứa, Bính, Đinh, Tiến, Quá, Đạt, Tuần, Vận, Tuyển, Bang, Đô, Diên… Mùi tam hội với Tỵ và ...

Xem chi tiết...
đặt tên cho con tuổi mùi 2015đặt tên cho con tuổi quý mùiđặt tên cho con tuổi mùiđặt tên cho con gái tuổi mùiđặt tên cho con tuổi tân mùiđặt tên cho con trai tuổi mùiđặt tên cho con tuổi ất mùiđặt tên cho con trai tuổi quý mùiđặt tên cho con gái tuổi tân mùiđặt tên cho con gái tuổi quý mùicách đặt tên cho con tuổi thâncách đặt tên cho con tuổi ngọcách đặt tên cho con tuổi hợicách đặt tên cho con tuổi mãocách đặt tên cho con tuổi dầnđặt tên cho con tuổi mùi 2015đặt tên cho con tuổi quý mùiđặt tên cho con tuổi mùiđặt tên cho con gái tuổi mùiđặt tên cho con tuổi tân mùiđặt tên cho con trai tuổi mùiđặt tên cho con tuổi ất mùiđặt tên cho con trai tuổi quý mùiđặt tên cho con gái tuổi tân mùiđặt tên cho con gái tuổi quý mùicách đặt tên cho con tuổi thâncách đặt tên cho con tuổi ngọcách đặt tên cho con tuổi hợicách đặt tên cho con tuổi mãocách đặt tên cho con tuổi dầnđặt tên cho con tuổi mùi 2015đặt tên cho con tuổi quý mùiđặt tên cho con tuổi mùiđặt tên cho con gái tuổi mùiđặt tên cho con tuổi tân mùiđặt tên cho con trai tuổi mùiđặt tên cho con tuổi ất mùiđặt tên cho con trai tuổi quý mùiđặt tên cho con gái tuổi tân mùiđặt tên cho con gái tuổi quý mùicách đặt tên cho con tuổi thâncách đặt tên cho con tuổi ngọcách đặt tên cho con tuổi hợicách đặt tên cho con tuổi mãocách đặt tên cho con tuổi dần
Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!