Tướng ăn uống và vấn đề sức khỏe

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Tướng ăn uống và vấn đề sức khỏe

Y học cũng có quan niệm rằng ăn tạp, không điều độ, không cẩn thận, không nhai kỹ sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh thì tính tình đổi khác ví như: Ăn vội vã không nhai kỹ sẽ có bệnh ở tỳ vị (dạ dày ruột). Tỳ vị bị thương tổn Hỏa vượng dẫn đến con người nóng nảy.

Như vậy từ ăn uống mà thay đổi tính cách. Ăn uống bậy bạ mất vệ sinh dẫn đến các hiểm bệnh mà chết. Như vậy ăn uống làm thay đổi mệnh số không phải trời. Đấy là một trong ba cái chết không do số mệnh (trời định) mà do người tạo ra. (Khổng Tử trả lời Lỗ ái Công, trong Khổng Tử tập ngữ).

Tướng ăn uống và vấn đề sức khỏe

1. Quan sát ăn uống để biết tính cách. Muôn trường thọ thì cần “ăn như uống, mà uống như ăn” (Ăn chậm nhai kỹ nhuyễn. Uống từ từ từng hớp, ngụm, ngậm lâu mới nuốt).
2. Ăn uống sẽ thay đổi khi thời vận đổi thay. Đó mới thuộc biểu tướng. Và ăn uống thuộc “duy biến” là thế.
3. Người sang thì dẫu trong lao tù đói khát vẫn coi ăn uống là thứ yếu, vẫn ăn uống cốt cách.
- Người số giầu khi còn nghèo khổ, phong cách ăn khác: Bồn bã vội vàng. Khi giầu rồi thì ăn uống khảnh điệu, cầu kỳ.
- Người số’ nghèo nhưng khi đang giầu có: Ăn uống kiểu cách, thong thả. Đến khi nghèo thì ăn uống nhồm nhoằm, vội vã.
Song tóm lại, kiểu cách ăn thể hiện phong cách sang, hèn, thọ, yểu là thế và đó là Tướng pháp quan tâm và những thông tin có cơ sở.


Nguồn: Tướng ăn uống và vấn đề sức khỏe


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!