Tướng đường chỉ tay con cái

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Tướng đường chỉ tay con cái
Tỳ hưu tài lộc
Tỳ hưu tài lộc

Đường này trong Gò Sao Thủy – Thủy tinh chạy ngang song song với đuôi đường tâm tính. Đường này có một, hai hay ba chỉ song song với nhau.

Tướng đường chỉ tay con cái

-      Nó xác định số con:

Nếu dài sâu là trai tùy số đường bao nhiêu.

Nếu mảnh nhỏ là gái tùy số đường bao nhiêu.

-     Đường này hầu như không rõ và Gò Sao Kim (gần ngón cái) mà bằng thì tuyệt tự.

+ Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Tỳ hưu tài lộc
Tỳ hưu tài lộc

Nguồn: Tướng đường chỉ tay con cái


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Bài viết mọi người hay xem thêm

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký