Tướng đường chỉ tay sinh lực

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Tướng đường chỉ tay sinh lực

Đường này hướng từ Gò Sao Thủy (Thủy tinh) chạy về đường sinh mệnh (đường sống).

Đường này hiếm nhưng là một đường hỗ trợ cho cuộc sông của người có nó.

Đường chỉ này nói lên điều bết hạnh đa phần. Nó trái ngược đường định mệnh – may mắn.

Tướng đường chỉ tay sinh lực

Vì vậy ai không có thì hay.

-     Đường này chỉ tốt khi nó chạy dọc rìa lòng bàn tay, từ Gò Sao Thủy xuống gò Sao Thái Âm (Mặt trăng).

-     Nếu đường này chạy ngang chéo từ ngón út sang giáp đoạn cong của đường sinh mệnh thì sức khỏe và tính mạng có lúc bị đe dọa nghiêm trọng.

-     Và nếu cả 3 đường chính: Tâm, trí, mệnh đều mong manh thì yểu tướng.


Nguồn: Tướng đường chỉ tay sinh lực


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!