Tướng nhân trung

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Tướng nhân trung

1. Tướng pháp cho rằng nhân trung là dòng chảy. Dòng chảy thông suốt thì mạch sống khá, kéo dài. Dòng chảy nông, ngắn thì sức sông kém. Như vậy, xem nhân trung để đoán sô” thọ, yểu.

Tướng nhân trung

2. Có trường phái xem nhân trung như cung tử tức (cung con cái). Như vậy nhân trung phải rộng, rãnh nhân trung sâu, rõ, dài thì thọ và đông con nhiều cháu.
+ Nhân trung nông, ngắn thì ít con cháu.
+ Nhân trung cao, đầy thì không thọ.
+ Nhân trung bằng tẹt (không có rãnh) và rộng thì không có con cái gì.
+ Nhân trung nhỏ, hẹp thì nghèo.
+ Nhân trung không sâu thì dễ gặp tai nạn.
+ Nhân trung trên hẹp, dưới rộng: Đông con cháu.
+ Nhân trung trên rộng, dưới hẹp: ít con cháu.
+ Nhân trung trên dưới như nhau, ở giữa rộng thì: Con cháu bị tật bệnh, khổ đau.
+ Nhân trung sâu mà dài là thọ.
+ Nhân trung hẹp: Tướng bần tiện, chết non.
+ Rãnh nhân trung thẳng, trông như ống sáo: Tướng lắm lộc, đông con.
+ Nhân trung sàn sàn thì hãm tài, không có con trai và nghèo.
Tóm lại, nhân trung rộng, rãnh sâu, dài, thẳng, sáng sủa: tướng thọ và phúc lộc, con đàn cháu đông.


Nguồn: Tướng nhân trung


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!