Tướng phụ nữ sát chồng

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Tướng phụ nữ sát chồng

Trán có xoáy ốc – Trán có ngấn lằn – Trán cao, mặt hãm. Mặt dài, miệng lớn – Mặt gầy (ốm) nổi gân – Mặt như ba khuỷu – Mặt nhọn, eo hẹp – Mặt như Vân mẫu (trắng) – Mặt trệ như bùn.

Tướng phụ nữ sát chồng

Tướng đàn bà khắc sát chồng con

 • o Trán có xoáy ốc
 • o Trán có ngấn lằn
 • o Trán cao, mặt hãm.
 • o Mặt dài, miệng lớn
 • o Mặt gầy (ốm) nổi gân
 • o Mặt như ba khuỷu
 • o Mặt nhọn, eo hẹp
 • o Mặt như Vân mẫu (trắng)
 • o Mặt trệ như bùn.
 • o Mặt mọc một xương gò má
 • o Xương gò má khởi cao.
 • o Ấn đường như cây kim treo.
 • o Xương lông mày lồi ra
 • o Lông mày thô và mọc nghịch
 • o Lông mày hơi dựng lên.
 • o Con ngươi sắc vàng đỏ
 • o Mắt lớn, con ngươi tròn
 • o Mắt lộ bốn phía trắng.
 • o Mắt thành ba góc
 • o Dưới mắt thịt khô.
 • o Trong mũi mọc lông
 • o Đầu mũi cong như góc gò
 • o Sơn căn thấp hãm
 • o Sơn căn có nốt ruồi
 • o Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.
 • o Miệng như thổi lửa
 • o Môi hớt, răng lộ
 • o Họng kết, răng lớn.
 • o Tai không vòng lật lại
 • o Tai mỏng như giấy.
 • o Màu tóc sém vàng
 • o Tuổi trẻ rụng tóc.
 • o Mệnh môn xương cao
 • o Cổ lộ đốt xương
 • o Xương thô, tay lớn
 • o Xương cứng, da gấp.
 • o Nói như tiếng con trai
 • o Tiếng lớn như sấm.
 • o Thịt lạnh như băng
 • o Tính nóng như lửa
 • o Thần đục, khí thô
 • o Đêm ngủ hay kêu.

Nguồn: Tướng phụ nữ sát chồng


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký
>>> Khám phá năng lực bản thân từ báo cáo EGO Report!