Các cách chia nhóm cung hoàng đạo

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Các cách chia nhóm cung hoàng đạo

Các cách chia nhóm cung hoàng đạo

Có bao giờ các bạn thắc mắc vì sao giữa các cung hoàng đạo khác nhau lại có tính cách khác nhau không? Cùng tuvikhoahoc.com tìm hiểu kiến thức tử vi và xem lý do tại sao các cung hoàng đạo lại được chia như thế nhé!

Hướng nội và hướng ngoại

- Hướng nội: Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thần Nông, Ma Kết, Song Ngư.
- Hướng ngoại: Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình.

Chủ tịch, Tổng giám đốc, nhân viên

- Chủ tịch: Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết.
- Tổng giám đốc: Kim Ngưu, Sư Tử, Thần Nông, Bảo Bình.
- Nhân viên: Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư.

Nóng tính, Cứng nhắc, Dễ chịu và Tình cảm

- Nóng tính: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã.
- Cứng nhắc: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết.
- Dễ chịu: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình.
- Tình cảm: Cự Giải, Thần Nông, Song Ngư.

Các cặp đối nhau

- Bạch Dương – Thiên Bình: Khác nhau về tính cách.
- Kim Ngưu – Thần Nông: Khác nhau về phân định của cải vật chất.
- Song Tử – Nhân Mã: Khác nhau về phân định kiến thức.
- Cự Giải – Ma Kết: Khác nhau về suy nghĩ về sự an toàn.
- Sư Tử – Bảo Bình: Khác nhau cách nghĩ về tình yêu.
- Xử Nữ – Song Ngư: Khác nhau cách nghĩ về sự phục vụ.

Các cách chia nhóm cung hoàng đạo

Chủ quan và khách quan

- Chủ quan: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ.
- Khách quan: Thiên Bình, Thần Nông, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Cơ bản, Cá nhân và Quốc tế

- Cơ bản (Bạn chỉ quan tâm đến những vấn đề cơ bản của cuộc sống): Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải.
- Cá nhân (Bạn quan tâm đến những vấn đề cá nhân và vai trò của cá nhân trong xã hội): Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thần Nông.
- Quốc tế (Bạn hay thu thập thông tin và quan tâm đến những vấn đề tầm vĩ mô): Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Mùa xuân, Mùa hè, Mùa thu và Mùa đông

- Mùa xuân (tượng trưng cho cuộc sống, tuổi trẻ và những khởi đầu mới): Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử.
- Mùa hè (tượng trưng cho sự phát triển, kết trái và trưởng thành): Sư Tử, Cự Giải, Xử Nữ.
- Mùa thu (tượng trưng cho mùa màng, đánh giá và kết thúc): Thiên Bình, Thần Nông, Nhân Mã.
- Mùa đông (tượng trưng cho đóng băng và nghỉ ngơi): Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.


Nguồn: Các cách chia nhóm cung hoàng đạo


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký