Các giấc mơ báo điềm tốt

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
Các giấc mơ báo điềm tốt

Các giấc mơ báo điềm tốt

-      Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử.

-      Nằm mơ thấy trời sáng: vui lớn.

-      Nằm mơ thấy trời: sống lâu.

-      Nằm mơ thấy Đế Thích: đại cát.

-      Nằm mơ thấy trời: được tiền của.

-     Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại quý.

-      Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.

-      Nằm mơ thấy cửa trời thì sống lâu.

-     Nằm mơ thấy trên trời có người xuống trần là điềm đại cát.

-     Nằm mơ thấy cửa trời mở: thế nào cũng có chuyện quân sự.

-      Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử, đại cát.

-      Nằm mơ thấy trời hiện rõ: đại cát đại lợi.


Nguồn: Các giấc mơ báo điềm tốt


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký