Các quy định vận dụng âm dương ngũ hành vào số biểu lý

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Các quy định vận dụng âm dương ngũ hành vào số biểu lý

Quy định số lý mang thuộc tính âm dương

Số lẻ thuộc tính dương: Động, mạnh, nóng…

Số chần thuộc tính âm: Tĩnh, mềm, uyển chuyển…

Các quy định vận dụng âm dương ngũ hành vào số biểu lý

Số thuộc tính Dương                 Số thuộc tính Âm

1                                                       2

3                                                                          4

5                                                                          6

7                                                                           8

9                                                                           10

Quy định số lý trong ngũ hành.

Mộc            Hỏa                Thổ                    Kim                Thủy

1, 2;            3, 4;                5, 6;                    7, 8;                9, 10

Kết hợp Âm Dương và Ngũ Hành trong số lý

Dương

Âm

Dương

Âm

Dương

Âm

Môc

MộcHỏaHỏa

Thổ

Thổ

1

234

5

6

Dương

Âm

Dương

Âm

Kim

KimThủyThủy

7

8910

Nguồn: Các quy định vận dụng âm dương ngũ hành vào số biểu lý


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký