Mười hai con giáp và những gợi ý về hướng ngồi(phần 2)

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Mười hai con giáp và những gợi ý về hướng ngồi(phần 2)

Để có thể giúp người đọc tìm cho mình được vị trí ngồi cát tường trong phòng làm việc một cách rõ ràng, phân loại theo mười hai con giáp, căn cứ vào con vật mình cảm tính, từ đó đối chiếu xem vị trí ngồi trong văn phòng và ở nhà của mình ứng với vị trí cát lợi nào

Mười hai con giáp và những gợi ý về hướng ngồi(phần 2)

Tuổi ngọ

Sinh năm 1918 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm  1930 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1942 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1954 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1966 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm  1978 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm  1990nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Tuổi mùi

Sinh năm  1919 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm  1931 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm  1943 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm  1955 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm  1967 nên ngồi Tây Bắc, hướng phía Đông Nam.

Sinh năm  1979 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm  1991 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Tuổi thân

Sinh năm 1920 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1932 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc

Sinh năm 1944 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1956 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1968 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1980 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1992 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc

Tuổi Dậu

Sinh năm 1921 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1933 nên ngồi Nam,hướng phía Bắc.

Sinh năm 1945 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1957 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1969 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1981 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1993 nên ngồi Nam. hướng phía Bắc.

Tuổi Tuất

Sinh năm 1922 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1934 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1946 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1958 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1970 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1982 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1994 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Tuổi Hợi

Sinh năm 1911 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1923 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1935 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1947 nên ngồi Tây Bắc. hướng phía Đông Nam.

Sinh năm 1959 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1971 năn ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1983 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1995 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.


Nguồn: Mười hai con giáp và những gợi ý về hướng ngồi(phần 2)


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký