Xem tuổi làm nhà năm 2015 : tuổi Ất Sửu 1985

Chia sẻ cho bạn bè
   »   
   »   
Xem tuổi làm nhà năm 2015 : tuổi Ất Sửu 1985


Tuổi Ất Sửu sinh từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 có tướng tinh con chó, con dòng Bạch đế, phú quý. Tuổi Ất Sửu 1985 có mạng là Hải trung kim (Vàng giữa biển).

Tuổi Ất Sửu 1985 là người thông minh, năng động, có tài tiên liệu nắm bắt thời cơ rất dễ thành công lớn, đặc biệt là ở môi trường có nhiều biến động.

Công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu 1985 gặp nhiều may mắn. Tuổi Ất Sửu 1985 rất phù hợp với các công việc lãnh đạo, hoạch định đường lối chính sách một cách ngay thẳng.

1 tuoi suu Xem tuổi làm nhà năm 2015 : tuổi Ất Sửu 1985

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc

– Tam tai: Các năm: Hợi, Tý, Sửu là những năm Tam tai đối với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985. Nếu năm 2015 là năm được dự kiến xây nhà, như vậy gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 sẽ vào không phạm tam tai.

– Kim lâu: Tính theo âm lịch, năm sau gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 sẽ 31 tuổi. Với tuổi 31, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 sẽ không phạm Kim lâu nếu xây nhà.

– Hoàng ốc: Một điều lý tưởng của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 nếu muốn xây nhà vào năm 2015, thì cũng sẽ không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tài là Tốt.

Xét tổng thể cả ba yếu tố trên, năm 2015 là năm đáng xây nhà của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985. Ngoài ra, các năm: 2018, 2024, 2027, 2036, 2042, 2051, 2052, 2054, 2060, 2061, 2063, 2070, 2072, 2078, 2087, 2088, 2090 cũng đều rất tốt để xây nhà đối với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985.


Nguồn: Xem tuổi làm nhà năm 2015 : tuổi Ất Sửu 1985


Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký