Tuổi Tuất

Chia sẻ cho bạn bè

Tử vi trọn đời Bính Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Bính Tuất Sinh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung LY. Trực PHÁ Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Cậu tài, Cậu Quý độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Thổ là ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Bính Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Bính Tuất Sinh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ Tướng tinh CON TRÂU Bà Chúa Ngọc độ mạng Bính Tuất mạng Thổ số này, Ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra. Thuận sinh mùa Hạ thì sang, Gái thì ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Canh Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Canh Tuất Sinh năm: 1910, 1970 và 2030 Cung LY. Trực THÂU Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ Tướng tinh CON CÁO Ông Quan Đế độ mạng Canh Tuất cung Ly số này, Mạng phần khó dưỡng lúc ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Canh Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Canh TuấtSinh năm: 1910, 1970 và 2030 Cung KHẢM Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO Bà chúa Tiên độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu sinh đặng gặp may, Như cây gặp nước ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Giáp Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Giáp Tuất Sinh năm:1934 đến 1994 và 2054 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Tuổi cùng với mạng thuận ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Giáp Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Giáp Tuất Sinh năm: 1934, 1994 và 2054 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Giáp Tuất mạng Hỏa số này, Lửa ở đầu núi rõ ràng sáng trưng. Thuận sinh mùa Hạ, mùa Xuân, Giàu ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Mậu Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Mậu Tuất Sinh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung CHẤN Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc bình ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Mậu Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Mậu Tuất Sinh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung TỐN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc, bình địa là cây đất bằng. Gái sinh nghịch số Hạ Thu, ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Nhâm Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Nhâm Tuất Sinh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung CÀN Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ Tướng tinh CON CHI TRỈ Phật độ mạng Nhâm Tuất số mạng như vầy, Nước ở biển lớn ...

Xem chi tiết...

Tử vi trọn đời Nhâm Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Nhâm Tuất Sinh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Nhâm Tuất mạng Thủy số này, Nước ở biển lớn chảy hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hợp số Thu Đông, ...

Xem chi tiết...
Thấu hiểu bản thân
Bói ngày sinh
Chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×

Tìm kiếm mọi thứ về Tử vi & Phong thủy

×

Đăng nhập


Đăng ký